Kompleksowa obsługa i pozyskiwanie dotacji na założenie i rozwój działalności gospodarczej

Firma RCDS świadczy profesjonalne usługi w pozyskiwaniu środków i przygotowaniu pełnej dokumentacji na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej. W ramach podjętej współpracy oferujemy Państwu kompleksowe doradztwo, w oparciu o analizę Państwa potrzeb, poprzez dobór odpowiedniego programu i strategii działania, a także optymalizację wniosku pod kątem wymogów programowych i punktowych. Nasze doświadczenie, rzetelnie wykonane studia wykonalności i wiarygodna ocena efektywności planowanych działań, jest gwarancją sukcesu Państwa przedsięwzięcia.

Kompleksowa obsługa obejmuje etapy:

1) IDENTYFIKACJA POTRZEB KLIENTA

Identyfikacja potrzeb Klienta polega na wstępnym przeanalizowaniu zakresu planowanej inwestycji, pod kątem funkcjonowania firmy na rynku, dostosowania i optymalizacji planowanego budżetu do kryteriów finansowych zawartych w danych programie dotacyjnym, a także doradztwo i dobór odpowiednich narzędzi mających na celu uzyskanie jak największej liczby punktów w trakcie oceny merytorycznej wniosku.

2) OPRACOWANIE WNIOSKU

Na drugim etapie współpracy pomagamy Państwu w kompletowaniu i pozyskiwaniu odpowiednich dokumentów aplikacyjnych wymaganych przez odpowiedni urząd na danym terenie. Na podstawie bogatej wiedzy pomagamy w opracowaniu dokładnego biznes planu wraz z wymaganymi załącznikami, a także doradzamy w doborze odpowiednich narzędzi technologicznych przekładających się na późniejszy rozwój planowanej inwestycji.

RCDS
Rzeszów Al. Sikorskiego 13
Tel. 790 702 117
E-mail: biuro@rcds.pl