Kompleksowe wsparcie firmy - pozyskiwanie dotacji na rozwój działalności i refundacje stanowisk pracy

Dla Klienta biznesowego zapewniamy kompleksowe doradztwo gospodarcze oraz wsparcie w pozyskiwaniu środków inwestycyjnych przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstwa jak i refundację stanowisk pracy w określonej hierarchii firmy.

W przypadku grupy pracowników w przedziale wiekowym 25-30 roku życia oferujemy pomoc w pozyskaniu środków w postaci:
 • bonów stażowych,
 • bonów zatrudnieniowych,
 • staży,
 • prac interwencyjnych,
 • refundację wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy,
 • refundację składek w przypadku pracownika do 30 roku życia,
 • szkolenia

W przypadku grupy pracowników w przedziale wiekowym 31-50 i powyżej 50 roku życia pomagamy w pozyskaniu środków w postaci:
 • dofinansowania wynagrodzenia pracownika po 50 roku życia,
 • prace interwencyjne,
 • staże,
 • refundację wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy,
 • szkolenia

W zakresie pozyskiwania środków unijnych na rozwój Państwa przedsiębiorstwa oferujemy kompleksową obsługę związaną z opracowaniem rzetelnego planu strategicznego, uwzględniającego kierunki i potrzeby inwestycyjne przedsiębiorcy, wraz z analizą źródeł finansowania, możliwych do pozyskania, po sporządzenie kompleksowego biznes planu. Końcowym etapem naszych działań jest przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi załącznikami oraz doradztwo w zakresie podpisania umowy o dofinansowanie i przekazanie praktycznych wskazówek jak skutecznie i prawidłowo prowadzić plan wnioskowanej inwestycji, poprzez monitoring i weryfikację założonych celów strategicznych.

Do każdego Klienta i każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie na zasadach partnerskiej współpracy.

RCDS
Rzeszów Al. Sikorskiego 13
Tel. 790 702 117
E-mail: biuro@rcds.pl